กระทรวงกลาโหม
MINISTRY OF DEFENCE
ท่านมีระดับพึงพอใจในบริการข้อมูลพื้นฐาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ผู้บริหาร ข่าว กฎ ระเบียบ เว็บลิงค์ของกระทรวงกลาโหม ในระดับใด?